Semmelweis Egyetem Intézményeinek bővítése és felújítása

Helyszín:

Semmelweis Egyetem Intézményei

Megrendelő:

Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.

Projektvezető:

Ladányi A. Szilárd

Építésvezető:

Várnai Zoltán

Műszaki előkészítő:

Márton Eszter

Érték:

331 862 489 Ft +ÁFA

Kezdés:

2012. 03. 28.

Befejezés:

2012. 12. 14.

A projekt leírása

Egyidejűleg három helyszínen végeztünk bővítési, modernizálási és felújítási munkákat a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Intézményei számára.

1. Semmelweis Egyetem Kísérletes Sebészeti és Műtéttani Intézet kialakítása
Az átalakítandó herceghalmi épület az 50-es 60-as években épült és eredetileg terménytárolóként üzemelt. Munkánk megkezdésének alappilléreit biztosító egyszerűsített építési engedélyezési tervdokumentációt az A.S.C. Stúdió Kft. készítette. A műtéttani helyiség kialakítása két ütemben valósult meg. 215 m2-en készültek el az állatműtők és az azokhoz szükséges kiszolgáltató helyiségcsoportok, öltözők. Ezután 128 m2-en épült meg a szemináriumi terem és új vizesblokkok létesültek.

2. A Semmelweis Egyetem Apáthy István Kollégium épületének részleges átalakítása és belső felújítása, skill laboratóriumok kialakítása
Felújításra kerültek a nyílászárók és a kollégium teljes elektromos hálózata. A homlokzat átszínezésére, belső festési munkálatokra és burkolásra is sor került.

3. Semmelweis Egyetem Központi épület felújításának befejező munkálatai
A munkák során a pinceszint teljes körű felújítása valósult meg, illetve az új, biztonsági liftet is tartalmazó lépcsőházi mag kialakítását végeztük el. A gépészeti felújítások a víz, gáz, csatorna, szellőző és klímarendszert is érintették. A homlokzat tisztítása és felújítása 3950m2-en valósult meg. Továbbá felújításra került a lépcsőház és a kapuk. A pincerészen szigetelési, burkolási, festési munkálatokat végeztünk.

Semmelweis Egyetem Intézményeinek bővítése és felújítása