• 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007

2014

A 2014-es üzleti évben - a működésünk óta eltelt időszakot tekintve - az eddigi legmagasabb árbevételi szintet értük el, melynek mértéke az előző évhez viszonyítva közel a kétszerese lett. Jövedelmezőségünket tekintve szintén növekedést realizáltunk 18%-os növekményt elérve, amely a realizált árbevétel növekedéshez képest ugyan szerényebb mértékű, azonban az ágazatban tapasztalt átlagos növekedési szinthez (3-4%) viszonyítva megfelelőnek tekinthető.

Pozitívumként értékeljük, hogy az árbevétel növekedése mellett a munkahelyek számát is bővíteni tudtuk, átlagos statisztikai állományi létszámunk elérte a 28 főt. Az építőipari szektor 2013-ban tapasztalt növekedése tovább folytatódott a 2014. évben is, melynek mértéke átlagosan 8-9% volt. Termelési volument figyelembe véve ugyanakkor még mindig 25-30%-kal marad el az ágazat teljesítménye a gazdasági válság kitörése előtti időszakhoz képest.

Számos kiemelt jelentőségű projektet valósítottunk meg: Tata, Ökoturisztikai központ fejlesztése, Biatorbágy Polgármesteri Hivatal bővítése, Budapesti Műszaki Egyetem H épület felújítása, BMSK Zrt, Magyar Sportok Háza felújítása, BMSK Zrt., MTK Népsziget vízitelep felújítása, Dunakeszi csarnok építése, Veresegyház, Fabriczius József Általános Iskola bővítése, valamint Szeged, vasútállomás felújítása.

Továbbá folyamatban van Gyöngyös, Bugát Pál Kórház építése, felújítása, illetve a pécsi vasútállomás rehabilitációja, melyek átadása 2015. évben történik.

Folytatva eddigi stratégiánkat megrendeléseinket továbbra is a közbeszerzési piacról kívánjuk elnyerni. Előrejelzéseink alapján a 2015-ös üzleti évben az ágazatra minimálisabb mértékben ugyan, de továbbra is jellemző lesz az ezt megelőző években tapasztalt termelésbővülés, amely folyamatot továbbra is az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek, építési-beruházási közbeszerzések generálnak.

2013

2013-ban megőriztük előző évi árbevételi szintünket, jövedelmezőségünket tekintve pedig növekedést tudtunk elérni infláció feletti mértékben.

További pozitívumként értékeljük, hogy a szektor - az építmény főcsoportok minden ágazatát érintően - a gazdasági válság okozta nehéz piaci helyzet következményeként a hat év óta tartó visszaesés után 2013-ban újra növekedésnek indult, e tendenciának megfelelően munkahelyeink számát bővíteni tudtuk.

Társaságunk megrendelői köre ismét bővült, kivitelezéseket nyertünk Tét Város Önkormányzata, Biatorbágy Város Önkormányzata, Eger Város Önkormányzata, a MÁV Zrt., a Hungaroring Sport Zrt., és a Budapesti Gazdasági Főiskola megbízásából. Számos projekt indult a harmadik negyedévben, amelyek megalapozzák 2014-re vonatkozó forgalmunkat, így bizakodóan tekintünk az előttünk álló esztendőre.

Stratégiánkon továbbra sem változtatunk, megrendeléseinket ezután is elsősorban a kormányzati piacon kívánjuk elnyerni. Az ágazatban tapasztalt pozitív irányú elmozdulást követően arra számítunk, hogy a 2014-es évben továbbra is fennmarad az építőipari szektor növekvő iránya, így az év egészére vonatkozóan egy erőteljes termelésbővülést várunk. Ennek hatásaként bízunk a kapacitás-kihasználtságunk további bővülésében, működési hatékonyságunk növekedésében.

2012

Az elmúlt évekhez hasonlóan az építőipari cégek körülbelül 90%-ánál csökkent, vagy változatlan maradt az értékesítésből származó nettó árbevétel. Ezzel párhuzamosan csökkent az árbevétel–arányos jövetelmezőség is. (Ez utóbbi nem éri el a 2%-ot sem.) A magánszemélyek megrendelései szinte teljesen eltűntek. A megrendelők fizetőképtelensége és a megrendelések hiánya tekintetében sem mutatkozik változás. A Közbeszerzési Törvény 2012. január 1-jétől hatályba lépő módosításának köszönhetően a vállalkozások az állami, önkormányzati beruházások, közmegrendelések mértékének növekedésében bíztak. A foglalkoztatók azonban átlagosan 4%-kal kénytelenek voltak emelni a bruttó béreket. Azok a cégek, amelyek a munkaerő megtartását tervezték, a béremelést csak a jövedelmezőség rovására tudták véghezvinni.

A nem ideális külső körülmények ellenére, ismét egy sikeres évet tudhatunk magunk mögött, árbevétel célunkat elértük, a munkahelyeinket nem csak sikerült megőriznünk, de statisztikai létszámunkat növelni is tudtuk.

A 2012-es évben folytatódott szoros együttműködésünk a Semmelweis Egyetemmel, négy projektet zártuk egy éven belül: A Kísérletes Sebészeti és Műtéttani Intézet kialakítását Herceghalomban, az Apáthy István Kollégium épületében skill laboratóriumok kialakítását, az Igazságügyi és Biztosítás- orvostani Intézetben (IBOI): bonctermek és kiszolgáló helyiségek szellőztető rendszerének kiépítését és járulékos munkáit, valamint a Központi épület felújításának befejező munkálatai tárgyú projekt első ütemét. A harmadik negyedében sikeres közbeszerzési pályázat eredményeként keretszerződést írtunk alá az intézménnyel, így bizakodóak vagyunk a 2013 évi együttműködés tekintetében.

A Budapesti Műszaki Egyetemen K épületében elkészült a levéltár kialakítása, valamint elkezdődött a CH Épület lépcsőház felújítása, ami előreláthatólag 2013 elején fejeződik be. A Rail Cargo 51 telephelyén végeztünk felújítási munkákat. Új projektet nyertünk a Fővárosi Bíróságnál, ahol a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma épületének energetikai korszerűsítését kezdtük el. A munka befejezése 2013 tavaszára várható.

Új megrendelőnk Gyál Város Önkormányzata, ahol az első negyedévben elkezdődött és az év végére be is fejeződött a Kistérségi Szolgáltató Központ kivitelezése, amely egyike a legjelentősebb és legszebb kivitelezéseinknek. Sikeres projektet zártunk Gyöngyösön, a Fecske utcai tagóvoda energetikai fejlesztését végeztük.

2011

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége éves mérleg kimutatása alapján 8-10%-os ágazati csökkenésre számított, azonban a cégek kimutatásai 10-12% mínuszt jeleznek. 2006 évhez viszonyítva a 2011-es év 45%-os termelési visszaesést jelent.  Az építőiparban foglalkoztatottak száma 70. 000 fővel csökkent. A KSH adatai szerint az építőipari termelés 2011. január-szeptemberi előzetes adatok alapján 7,6%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2011-es évben az uniós források kifizetései is nagymértékben elhúzódtak, az így finanszírozott munkák előlege alacsony és nem éri el a teljesítések ellenértékét, aminek következményeként az átadott műszaki ütemektől fél éves csúszást mutatnak a pénzügyi ütemek.

Pozitív változásként könyvelhető el, hogy a cégünket is érintő új Közbeszerzési Törvények változásit elfogadták, melyek a fizetési határidőket, az alvállalkozók kifizetéseit és az irreálisan alacsony ár kezelését az eddigieknél szigorúbban szabályozza. Emellett elindult az épületek energiatakarékos felújítása és az otthonteremtő program.

Befejeztük a 2010-es évben elkezdett SZIE GÉK Gyakorlati Képzési és Szaktanácsadási Központ számára a Műszaki és Természettudományi Oktató Központ Regionális Tudástranszfer Központ kialakítását Gödöllőn. A sürgősségi betegellátás minőségi javulása érdekében végeztünk fejlesztéseket a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban. Pilisvörösváron pedig elkészült a Polgármesteri Hivatal részleges felújítása, valamint a Városi Könyvtár felújítása.

2011-ben is sikeresen együttműködő évét zárhattuk a Budapesti Műszaki Egyetemmel, ahol a Martos Flóra Kollégiumi épület, a Vásárhelyi Pál Kollégiumi épület és a CL épület modernizálása fejeződött be.

Elkezdődtek a hálózati szintű ingatlanok felújítási munkálatai a Rail Cargo Hungaria Zrt. telephelyein, a Barabás György Műszaki SZKI épületbővítése, a Semmelweis Egyetem, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet herceghalmi oktatási és sebészeti - műtéttani helyiség kialakításának előkészítése, valamint a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumának épületenergetikai korszerűsítésének műszaki előkészítése.

2010

A teljes építőipari termelés öt éve tartó folyamatosan csökken; 2010-ben 10,1%-al volt kisebb az egy évvel korábbinál. Ennek ellenére, a mikro-, kis- és középvállalkozások szerepét illetően, kedvező adatokat tett közzé a Közbeszerzések Tanácsa. A beszerzések tárgyát tekintve a korábbi években is domináló építési beruházások súlya tovább növekedett; részesedésük a beszerzések összértékéből a 2009. évi 48%-ról 52,6%-ra emelkedett. Az eljárások 79,3%-át nyerték mikro-, kis- és középvállalkozások a korábbi év azonos időszakában regisztrált 74%-kal szemben, az összértékből való részesedésük pedig mintegy 8%-os növekedéssel megközelítette a 48%-ot.

Az év során - stratégiai célkitűzésünknek megfelelően - teljes megrendelés állományunkat a kormányzati piacon nyertük el. A közbeszerzési szabályozás kkv-k pozícióját javító rendelkezései jó hatással voltak a pályázati eredményeinkre, így mi is részesei voltunk a kkv-k fejlődésének a B2G piacon.

Az éven belüli projekteken kívül, Pilisvörösváron elkezdtük a „Fő utca program” magasépítési munkáit és a gödöllői Szent István Egyetemen a „Regionális Tudástranszfer Központ kialakítása” projekt megvalósítását.

Megrendelői körünk újabb közintézményekkel és önkormányzatokkal bővült. Sikeresen teljesítettük a Budapesti Corvinus Egyetem energetika fejlesztési és laborfelújítási projektjeiben, lakóotthont akadálymentesítettünk a Máltai Szeretetszolgálat megbízásából, óvodát bővítettünk Felsőtárkányban és bölcsödét építettük Ürömön.

Több éve tartó együttműködés részeként, 2010-ben is sikeres projekteket zártunk a Károlyi Korházban, a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Terézvárosi Vagyonkezelő Zrt.-nél.

Vezetői és adminisztrációs létszámunkat három fővel növeltük. Kivitelezéseinken dolgozó átlagos alvállalkozói létszám az év folyamán meghaladta a 150 főt.

2009

Az állami megrendelők körében is egyre gyakoribb elvárás, hogy olyan cégek vegyenek részt tendereiken, akik egyebek mellett, elkötelezettjei a környezet tudatos gondolkodásnak. Ennek okán 2009-ben sikeresen bevezetésre került az ISO 14001:2001 környezetirányítási rendszer, ami szabályozott keretet ad a társaság környezettel kapcsolatos intézkedéseinek.

Befejeződött a BME "CH" épületben végzett részleges felújítási munka. A metró építéssel kapcsolatos épületszerkezeti mozgások miatt, több alkalommal leállították a munkavégzést. A folyamatosan változó körülmények ellenére a megrendelő megelégedésére a munka sikeresen elkészült.

Lezárultak az eddigi legjelentősebb projektek, a herceghalmi könyvtár építése, ami 150 nap alatt készült el, és a Sote Anatómiai Intézet tetőtér beépítése, ami öt hónap alatt teljesült.

2009-ben három állami megrendelővel került sor, több évre szóló keretszerződés megkötésére, amit az adott gazdasági környezetben jelentős eredményként értékeltünk.

2008

Sikeresen bevezetésre került az ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer, szabványos keretet adva a működési folyamtoknak.

A cég Irodájának felújításával és bővítésével, négy új munkaállomás került kialakításra, ezzel jelentősen javítva a munkatársak munkakörülményein.

Sikeresen átadásra került a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szentháromság téri épületének 3. emeleti felújítása, valamint eredményesen pályáztunk a MÁV Cargo, szombathelyi igazgatóságához tartozó ingatlanjainak felújítására 2009 -es kivitelezéssel.

2007

Az eredeti terveknek megfeleően a cég elsősorban közintézményi tendereken indult.

Sikeres pályázatok eredményeként elnyerte és még ez évben teljesítette is az egri Markoth Ferenc Kórház és Rendelőintézet Koraszülött és Újszülött részlegének kialakításátát, a Budapesti Módszertani Szociális Központ, VIII. kerület Alföldi utcai épületének felújítását, valamint megbízást kapott a fővárosi Károlyi Sándor Kórház, volt gyógyszertár épületének felújítására 2008-as befejezési határidővel.

2006

Októberben a jelenlegi tulajdonosok megvásárolták a Prím Építő Kft. jogelődjét.

A tulajdonosok érdekkörébe tartozó Prímfest Kft.-ből kiszervezték a generálkivitelezést és fővállalkozást a Prím Építő Kft-be. A társaság megkezdte tevékenységét a közbeszerzési piacon.